Türkiye kökenlilerde, yüksekokul bitirme oranı yüzde 5

Avusturya’da göçmen arka plana sahip ne kadar insan yaşıyor? En kalabalık olanlar hangileri? Nerelerden geldiler? Eğitim düzeyleri nasıl? Yabancı kadınların iş piyasasındaki durumları…

Viyana – Avusturya Entegrasyon Fonu (Österreichischer Integrationsfonds) tarafından çıkarılan “zusammen” (“birlikte”) adlı derginin Bahar-2020 sayısında, göçmenlerle ilgili önemli istatistiklere yer verildi. Aynı zamanda, kamu tv kanalı ORF’nin Bilgi Yönetim Ekibi Başkanı (Leiterin Team Wissensmanagement im ORF) Lisa Fellhofer ile yapılmış bir görüşme var. Oldukça güncel, kısa, öz ve önemli bilgiler içeren söz konusu görüşmeyi Türkçe’ye çevirerek gazetemizde yayımlıyoruz.

Şu anda Avusturya’da göçmen arka plana sahip ne kadar insan yaşıyor?

Lisa Fellhofer: Avusturya’da yaklaşık 2 milyon insan göçmen kökenli. Bu, toplam nüfusun yüzde 23’ü demektir.[1] Göçmen kökenli nüfusun yaklaşık 1.5 milyonu, Avusturya’nın dışında bir ülkede dünyaya gelmiş ve sonradan buraya yerleşmiş. Yani, Birinci Kuşak’tan oluşuyor. Geriye kalan 500 bin kişi, İkinci Kuşak’ı meydana getiriyor ve bunlar Avusturya’da doğanlardır.

Avusturya’da “yabancı” statüsünde yaşayan topluluklar arasında en kalabalık olanlar hangileri?

 Almanlar, 200 bin kişilik nüfuslarıyla en büyük “yabancı topluluk” konumundalar. Güncel verilere göre, ikinci sırada 123 bin kişiyle Romen topluluk yer alıyor. Sırplar 122 bin, Türkler[2] 118 bin kişilik nüfuslarıyla onları izliyor. Bosna-Hersek vatandaşlarından oluşan topluluğun nüfusu 97 bin kadar.

Kriz (savaş) bölgelerinden gelen insanların sayısı ne kadar?

2020 yılının başında Avusturya’da yaklaşık 51 bin Suriye, 44 bin Afganistan vatandaşı vardı. Bu devletlerden gelen insanların büyük bir kesimi başkent Viyana’da bulunuyor.

Viyana’yla ilgili özel veriler aktarabilir misiniz?

Viyana’da göçmen kökenli nüfusun oranı, yüzde 45.[3] Yani, ülke genelinin iki katı kadar. Bu eyaletteki her iki öğrenciden birinin ilk (ana) dili Almanca değil. Viyana’daki yabancılar arasındaki işsizlik oranı da çok daha yüksek: Yüzde 17,4.

AB ülkelerinden gelen yabancı ve göçmenlerin eğitim düzeyi daha yüksek. Diğer ülkelerden gelenlerin eğitim düzeyleri nasıl?

Türkiye’den ya da Balkan ülkerinin birinden gelenlerin çok az bir oranı yüksek okullardan mezun olabiliyor. Bu oran, Türkiye’den gelenler için yüzde 5, Balkan ülkelerinden gelenler için ise yüzde 9’dur. Büyük çoğunluk sadece zorunlu eğitimi görüyor. Türkiye kökenli yabancıların yüzde 58’i, sadece zorunlu eğitimi bitiriyor. Ayrıca, bu nüfus içindeki kadınların eğitim durumları daha kötüdür. Türkiye kökenli yabancı kadınların yaklaşık yüzde 66’sı, Balkan ülkelerinden gelmiş yabancı kadınların ise yüzde 38’i sadece zorunlu olan eğitimi almış durumda.

Yabancı kadınların iş piyasasındaki durumları nasıl?

Yabancı ya da göçmen arka plana sahip kadınlarda istihdam (işe sahip olma) oranı yüzde 60.[4] Aynı oran, göçmen kökenli ya da yabancı olmayan kadınlarda yüzde 72. Yabancı ya da göçmen kadınların durumu, geldikleri ülkelere göre de büyük farklılıklar gösteriyor. Afganistan, Irak ve Suriye’den gelen kadınların istihdam oranları, sadece yüzde 20’dir. Türkiye kökenli kadınlarda bu oran yüzde 49.

Öneri Çeviri (info@öneri.at)


[1] Ülke nüfusu, şu anda yaklaşık 8,9 milyon.

[2] Burada “Türkler“ denilirken, Türkiye’den gelen herkes (Kürtler, Araplar, Ermeniler, Rumlar vb) kast ediliyor. Toplulukların tasnifi, hangi devletin vatandaşı olduklarına göre yapılıyor. Dolayısıyla “Türkler“ = Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar.

[3] Viyana’nın güncel nüfusu 1,9 milyondur.

[4] Buradaki bütün veriler, 2019 ve 2020 yıllarına ait, yani güncel. Ama, unutulmamalı ki veriler Covid-19 salgınından öncesine ait. Avusturya açısından da Mart başından beri her alanda her şey çok daha kötüye gitmektedir.

Vielleicht gefällt dir auch